Budde Schou
Den Aktuelle Klassiker

[
scroll

Kompromisløs og respekteret

I en tid, hvor graden af innovation er stærkt stigende, er beskyttelsen fra godt IP-håndværk vigtigere end nogensinde før. I Budde Schou pakker vi ikke vores ydelser ind i overflødigheder, men i kompromisløs og respekteret kompetence. Vi lever for vores kunder, og kun når vi lever os fuldkommen ind i vores kunders aktuelle situation, kan vi fungere som kundens første og sidste forsvarslinje i beskyttelsen af deres innovation og forretningsgrundlag. Vi er den aktuelle klassiker i patent- og varemærkebranchen.

Rådgivning og udarbejdelse af patentansøgninger

Patent

Ord, bogstaver, tal, logo, figurer eller kombinationer af disse

Varemærke

Beskyttelse og sikring af produkters udseende og formgivning

Design

Krænkelse af IP-rettigheder – og tilsvarende, hvorvidt disse rettigheder er gyldige

IP Konflikt

Beskytte af virksomhedens aktiver gennem velvalgte IP-rettigheder

IP Strategi

Konkurrentovervågning

Sikring af den bedst mulige markedsposition gennem konkurrentovervågning

Sikring af sine opfindelser, produktudviklinger og varemærker

Kommercialisering

Registrering af et domænenavn samt rettighederne og brugsretten hertil

Domænenavne

Nyt fra budde schou

IP i praksis

IP-beskyttelse handler først og fremmest om at sikre eneretten til den kommercielle udnyttelse af de nyskabende opfindelser, man har foretaget, eller den kreative indsats man har lagt i at udvikle et varemærke eller et enestående design.

Vi er hos Budde Schou utroligt glade for, at vi har så mange trofaste kunder – i både ind- og udland – som har betroet os opgaven med at beskytte deres nyudviklinger.

Innovation og IP-beskyttelse hører uløseligt sammen og har ofte større værdi, end man tror.