Om os

Vi er både markedsorienterede og specialiserede

Budde Schou

2021
juni

Indtrædelse ejerkreds

Jan Sørensen og Jesper Mark Wenzel indtræder i ejerkredsen

juni

Entry ownership

Jan Sørensen and Jesper Mark Wenzel join the circle of owners

2017
maj

Entry ownership

Henriette Damsgaard and Brian Jeppesen join the circle of owners.

maj

Indtrædelse ejerkreds

Henriette Damsgaard og Brian Jeppesen indtræder i ejerkredsen efter Leif Rørbøl.

2007
maj

New name and identity

The company shortens the name from Budde, Schou & Ostenfeld A / S to Budde Schou A / S and at the same time gets a new visual identity.

maj

Nyt navn og identitet

Firmaet forkorter navn fra Budde, Schou & Ostenfeld A/S til Budde Schou A/S og får samtidig ny visuel identitet.

2006
maj

Steen Wadskov-Hansen joins the circle of owners

Steen Wadskov-Hansen joins the circle of owners after Bent Kjerrumgaard.

maj

Steen Wadskov-Hansen indtræder i ejerkredsen

Steen Wadskov-Hansen indtræder i ejerkredsen efter Bent Kjerrumgaard.

2001
maj

100 years anniversary

The company celebrates its 100th anniversary (1901-2001).

maj

100 års jubilæum

Firmaet fejrer 100 års jubilæum (1901-2001).

1908
maj

Sammenslutning

Budde, Schou & Co sammensluttes med Kjøbenhavns Patent-bureau (grundlagt i 1892).

maj

Merging

Budde, Schou & Co merges with the Copenhagen Patent Office (founded in 1892).

1901
maj

Budde, Schou & Co grundlægges

Budde, Schou & Co grundlægges af civ.ing. Carl Budde, civ.ing. Cecil Wilhelm Schou og cand.jur. Viggo Blom.

maj

Budde, Schou & Co are founded

Budde, Schou & Co grundlægges af civ.ing. Carl Budde, civ.ing. Cecil Wilhelm Schou og cand.jur. Viggo Blom.

1892
maj

Kjøbenhavns Patentbureau grundlægges

maj

Copenhagen Patent Office is founded

Om Budde Schou

Budde Schou er med rødder, der går mere end 100 år tilbage, et af Skandinaviens ældste og mest respekterede patentbureauer. Med omkring 35 medarbejdere er vi samtidig et af Danmarks største specialiserede patent- og varemærkebureauer med omfattende ekspertise inden for alle områder af den industrielle eneretsbeskyttelse. Budde Schou yder rådgivning og bistand til danske og udenlandske virksomheder.

Vi har stor erfaring, både hvad angår teknisk og juridisk indsigt, udformning af IP-ansøgninger (patenter, varemærker, designs og brugsmodeller) samt den efterfølgende sagsbehandling i ansøgningsproceduren. Ydermere rådgiver vi omkring opnåelse af den bedst mulige beskyttelse og om udviklingen af en overordnet IP-strategi.

Mål og visioner

Budde Schous vision er at være det fagligt bedste bureau i Skandinavien. Vi vil være det naturlige valg for både danske og udenlandske virksomheder, der har behov for seriøs IP-rådgivning.

For at realisere vores vision lægger vi til stadighed stor vægt på at yde rådgivning af højeste kvalitet og samtidig specialisere og videreudvikle vores kunnen.

Forretningsområder

Juridisk og teknisk rådgivning og bistand inden for hele IP-området

Udarbejdelse og indlevering af ansøgninger om patent, brugsmodel, varemærke og design i ind- og udland

Sagsbehandling af indleverede ansøgninger over for den danske, den svenske, den islandske, den europæiske og den internationale patentmyndighed

Sager om EU-varemærker over for den europæiske varemærkemyndighed

Medvirken som rådgivere sammen med advokater i konfliktsager om patenter, brugsmodeller, varemærker, designs og domænenavne

Indsigelses- og ugyldighedssager

Krænkelsesvurderinger

IP Due Diligence-undersøgelser og Freedom to Operate-analyser

Nyhedsundersøgelser og overvågning af enerettigheder i ind- og udland

Fornyelsesservice: Patenter, varemærker og designs

Licensformidling

Assistance ved registrering af domænenavne

BUDDE SCHOU GROUP

Budde Schou Group består af Budde Schou International A/S og Budde Schou A/S i Danmark samt Budde Schou AB i Sverige.

Budde Schou er et af Skandinaviens ældste og mest respekterede full-service patent- og varemærkebureauer. Vi har omfattende ekspertise inden for alle aspekter af IP og yder teknisk og juridisk rådgivning og bistand til en lang række danske og udenlandske klienter.

Budde Schou baserer sin rådgivning på erfarne konsulenter, henholdsvis patentrådgivere og varemærke-rådgivere, som alle har en naturvidenskabelig eller juridisk baggrund kombineret med viden og erfaring med håndteringen af IP rettigheder.

Vi varetager specialiseret patentinformationssøgning indenfor alle tekniske områder og har eksperterfaring med at indsamle og behandle informationer fra en lang række professionelle databaser. Vi anvender i analysearbejdet også det egenudviklede softwareprogram PatentTracer.

Patentinformationssøgningen varetages af erfarne information specialists, som har stor teknisk indsigt i og erfaring med tilrettelæggelse af søgestrategier og foretagelse af søgninger.