Eksperter

Mette Quottrup Sørensen

IP Administration

IP Administrator (QIPA, EPAC)

Uddannelse: Certified European Patent Administrator (EPAC). Qualified Intellectual Property Administrator (QIPA). BA (engelsk og tysk). Cand. ling. merc. (tysk)

Ekspertise: Patenter, designs og beslægtede områder.

Generel IP-baggrund: Certified European Patent Administrator (EPAC). Qualified Intellectual Property Administrator (QIPA). Patentadministrator. Beskæftiget i IP-branchen siden 1999. Hos Budde Schou siden 2002

IP-kvalifikationer:

  • Varetagelse af alle aspekter i forbindelse med administrativ behandling af patentansøgninger, brugsmodel- og designansøgninger nationalt og internationalt, herunder korrespondance med klienter, myndigheder og udenlandske patentbureauer.

Medlemskaber: DAIPA, DIFI og FIR.

Sprog: Dansk, engelsk og tysk