Carbfix

02/12/2022

Carbfix

Dette århundredes helt store udfordring er at reducere indholdet af CO2 i atmosfæren med henblik på at bremse klimaforandringerne.

En af nøgleteknologierne er lagring af udledt CO2 for at forhindre påvirkning af klimaet. Men, hvordan kan vi lagre den opfangede CO2 på en holdbar og permanent måde?

Carbfix-processen:
Beplantning af træer og vegetation er ikke den eneste måde, hvorpå man på naturlig vis kan opfange kulstof fra atmosfæren og lagre det i fast form. Gennem milliarder af år er enorme mængder kulstof på samme vis blevet lagret i fast form i sten.

I Island har man udviklet en metode, hvormed CO2 indfanges og omdannes til sten dybt nede i undergrunden. Det kan lyde som ren magi, men det er faktisk en af Jordens naturlige måder, hvorpå den skiller sig af med overflødig CO2 fra atmosfæren. Igennem milliarder af år er CO2 fra atmosfæren altså blevet omdannet til sten i en reaktion med metaller, som er at finde i bestemte typer af sten. De bedste stenarter til processen er vulkansten såsom basalt og peridotit, der indeholder flere metaller, som er nødvendige for reaktionen.

I naturen er det en langsommelig proces – alt for langsom til at forhindre den globale opvarmning, der lige nu påvirker kloden.

Carbfix efterligner og fremskynder i stedet de naturlige processer ved at bringe CO2 i kontakt med reaktive stenarter, såsom basalt, for at danne stabile mineraler, der giver permanent og sikkert kulstofdræn.


Carbfix process

Carbfix-processen opfanger og fjerner derfor CO2 permanent fra atmosfæren. I Carbfix-processen opløses CO2 først i vand, på samme måde som en sodavandsmaskine laver danskvand. Vandet med det opløste CO2, pumpes derefter dybt ned i jorden. Hvis vandet pumpes ind i den rigtige slags sten på korrekt vis, frigiver stenene metaller, der blandes med CO2’en i vandet, hvorefter CO2’en bliver til sten. Processen fjerner CO2 på en sikker og holdbar måde fra atmosfæren, da de dannede mineraler forbliver stabile i flere tusind år.

carbfix industrial process

På bare syv år er Carbfix omdannet fra idé, nedfældet på papir, til en fuldt funktionsdygtig, omkostningseffektiv og miljøvenlig, industriel proces, som ikke kun opfanger CO2, men også H2S fra udledende kilder, og som permanent lagrer det som sten i undergrunden.

Desuden er teknologien alsidig nok til at kunne tilpasses andre kulstofudledende industrier såsom produktionen af stål, jern og cement, og mange øvrige pilotprojekter er allerede på vej med målet om at tilpasse teknologien til andre industrier og forhold.

Du er meget velkommen til at læse mere på: www.carbfix.com

Seneste nyt