Eksperter

Simone Fisker Laursen

Master of Law, Trademark and Design Attorney

Uddannelse:
Cand.jur., Københavns Universitet
Advokatuddannelsen

Speciale:
Varemærke- design- ophavs- og markedsføringsret. Dertil er Simone specialiseret i selskabsret.

Generel baggrund:
Beskæftiget i IP-branchen siden 2014 og advokat siden 2022. Selvstændig advokat i virksomheden Advokat Simone Fisker og varemærkerådgiver hos Budde Schou siden 2024.

IP-rådgivning:

  • Rådgivning i relation til etablering af rettigheder til varemærker og designs
  • Rådgivning i relation til krænkelser og håndhævelse af varemærke- design- og ophavsrettigheder
  • Rådgivning i relation til danske og internationale domæneklagesager
  • Rådgivning i relation til overtrædelser af markedsføringsloven
  • Bistand til udarbejdelse af IP-strategier, forhandlinger og udarbejdelse af kontrakter

Dertil bistår Simone med erhvervsretlige advokatydelser, bevissikring, fogedsager og retssager i relation til krænkelser af IP-rettigheder gennem sin virksomhed Advokat Simone Fisker: www.advokat-simonefisker.dk.

Medlemskaber:
Dansk Forening for Markedsføringsret, Netværk i International IPR.

Bestyrelsesposter:
Kredsbestyrelsesmedlem i Advokatsamfundets 2. kreds samt bestyrelsesmedlem i GF Forsikring Storkøbenhavn.

Sprog:
Dansk og engelsk.