Beskyttelse og sikring af produkters udseende og formgivning

Design

Designbeskyttelse er en registrering, der kan anvendes til at beskytte produkters udseende og formgivning, således at andre ikke uden tilladelse kan markedsføre et tilsvarende produkt.

Designbeskyttelsen sikrer virksomheden eneret til produktet i op til 25 år.

For at et produkt kan designbeskyttes kræves, at produktets design på tidspunktet for ansøgningens indgivelse er nyt og ikke ligner eksisterende produkter på markedet.

Budde Schou har betydelig erfaring med rådgivning omkring designbeskyttelse, håndtering af selve designregistreringen (nationalt, internationalt eller EU-design), søgninger og overvågning af designs samt konfliktløsning ad rettens vej ved krænkelse af designrettigheder.