Domænenavne

Registrering af et domænenavn samt rettighederne og brugsretten hertil

Et domænenavn kan anvendes som virksomhedens kendetegn for produkter, tjenesteydelser og for virksomheden selv. Det kan således bruges i forbindelse med profilering og markedsføring via et website på internettet.

Som virksomhed kan man sikre rettighederne og brugsretten til et domænenavn ved at registrere det.

Budde Schou tilbyder rådgivning om domænenavne samt foretagelse af national og international registrering. Ved eventuelle domænenavnskonflikter forsøger vi at finde en løsning ved forhandling, der f.eks. kan resultere i overdragelse eller udslettelse af et domænenavn. Lykkes forhandlingerne ikke, udarbejder og indleverer vi om ønsket klager vedrørende domænenavne til Klagenævnet for Domænenavne.

Bjarke Pii Korremann

Bjarke Pii Korremann

Head of Trademarks

Birgitte Waagepetersen

Birgitte Waagepetersen

Trademark Attorney