Kommercialisering

Sikring af sine opfindelser, produktudviklinger og varemærker

Kommercialisering handler i al sin enkelthed om at sikre sine opfindelser, produktudviklinger og varemærker, så man får størst muligt udbytte af dem.

I forbindelse med udlicensiering eller måske endda frasalg af virksomhedens produkter afhænger mulighederne ofte af styrken af de rettigheder, man har opnået. Omvendt skaber det tryghed i forbindelse med opkøb af konkurrerende virksomhed at få vurderet den markedsmæssige og kommercielle værdi af det IP-mæssige grundlag.

Due Diligence undersøgelser og Freedom to Operate analyser er blandt de værktøjer, som kan bruges til at værdiansætte og vurdere porteføljer af interesse for vore klienter. Vi har mange års erfaring med at sætte IP i kommercielt perspektiv og sætter en ære i at levere et beslutningsgrundlag af højeste kvalitet, når de store markedsmæssige skridt er under overvejelse.

Kommercialisering af opfindelser beskyttet gennem IP-rettigheder – det være sig patenter, varemærker eller designs – er ofte kernen i en sund forretningspolitik.

Salg / Udlicensiering

Det er for enhver innovativ virksomhed helt essentielt, at der tidligt i processen tages stilling til, hvordan nyudviket teknologi eller nye produkter skal udnyttes bedst muligt kommercielt for at hente investeringerne i forskning og udvikling hjem.

Når IP-rettighederne er på plads, skal det helt grundlæggende overvejes, om produktion og markedsføring af nyudviklinger ønskes varetaget af virksomheden selv, eller om produktionen eksempelvis mere hensigtsmæssigt kan outsources eller udlicensieres. I yderste konsekvens bør det overvejes om rettighederne måske med størst fordel kan sælges/overdrages.

Budde Schou har stor ekspertise inden for rådgivning med sigte på optimalt kommercielt udbytte af IP og stiller gerne op til en drøftelse med udgangspunkt i virksomheders nuværende situation såvel som mere langsigtede mål.

IP Due Diligence

IP-rettigheder er et centralt aktiv for innovative virksomheder og kan være en afgørende parameter i forholdet til samarbejdspartnere såvel som konkurrenter.

Når IP-porteføljer skal vurderes som led i en virksomheds strategiske udvikling er det en god investering at få foretaget en professionel analyse af de rettigheder, der er i spil. Afdækning af den markedsmæssige og økonomiske værdi af patenter og varemærkerettigheder kan være af stor betydning for fortsat kommerciel succes.

Budde Schou har stor erfaring med gennemførelsen af IP Due Diligence-analyser og bistår gerne i denne henseende.

Licensaftaler

Udlicensiering af rettigheder opnået for egenudviklet teknologi eller nyskabende produkter kan være en god løsning, hvis man af forskellige årsager ikke planlægger selv at kommercialisere nyudviklingen.

Der findes flere typer af licensforhold, og det er vigtigt at man finder den rette regulering af forholdet helt fra begyndelsen. Selvom man som udgangspunkt har et godt samarbejde og et forretningsmæssigt tillidsforhold til sine samarbejdspartnere, er det altid en god idé at regulere licensforholdet ordentligt fra begyndelsen, så man ikke behøver at spekulere på det, når processen først er igang.

Budde Schou bistår gerne i forhold til licensdrøftelser og rådgiver også gerne inden da om perspektiverne i relation til eventuel udlicensiering.

Køb/Indlicensiering af rettigheder

Det er en stor beslutning, når man står overfor større forretningstiltag som fusion eller måske opkøb af konkurrerende virksomhed. Ved gennemgang af en virksomheds sundhed skaber det derfor tryghed at få vurderet den markedsmæssige og kommercielle værdi af det IP-mæssige grundlag, inden beslutningen træffes. Værdien af den teknologi, man erhverver, måles bedst ved den beskyttelse, den nyder.

Due Diligence undersøgelser og Freedom to Operate analyser er blandt de værktøjer, som kan bruges til at værdiansætte porteføljer af interesse for vore klienter.

Vi har mange års erfaring med at sætte IP i kommercielt perspektiv og sætter en ære i at levere et beslutningsgrundlag af højeste kvalitet, når de store forretningsmæssige skridt er under overvejelse, og vi stiller naturligvis gerne op til en drøftelse med udgangspunkt i virksomheders nuværende situation såvel som mere langsigtede mål.

IP Due Diligence

IP-rettigheder er et centralt aktiv for innovative virksomheder og kan være en afgørende parameter i forbindelse med køb af en virksomheden eller ved indgåelse af fusion.

Når IP-porteføljer skal vurderes som en del af en virksomheds samlede værdi, er det en god investering at få foretaget en professionel analyse af de rettigheder, der er i spil. Afdækning af den markedsmæssige og økonomiske værdi af patenter og varemærkerettigheder kan være af stor betydning for fortsat kommerciel succes.

Budde Schou har stor erfaring med gennemførelsen af IP Due Diligence-analyser og bistår gerne i denne henseende.

Licensaftaler

For virksomheder, der ikke nødvendigvis selv forestår udvikling af ny teknologi eller nye produkter, kan det være en forretningsmæssig god løsning at indgå licensaftaler om markedsføring af andres nyskabelser baseret på erhvervede IP-rettigheder.

I andre tilfælde er det blot mere hensigtsmæssigt – også mellem konkurrenter – at give hinanden licens til egen teknologi. Ved overlappende teknologier er dette en fredsommelig løsning set i modsætning til forfølgelse af modstridende rettigheder.

Det er vigtigt at sørge for, at det aftalemæssige grundlag er i orden, uanset hvor godt et tillidsforhold og forretningsmæssigt samarbejde man har med licensgiver.

Budde Schou bistår gerne i licensdrøftelser og rådgiver gerne om perspektiverne i indlicensiering af IP-beskyttet teknologi.

Jesper Mark Wenzel

Jesper Mark Wenzel

CCO / Patent Attorney

Steen Wadskov-Hansen

Steen Wadskov-Hansen

CEO / Patent Attorney