Varemærke

Ord, bogstaver, tal, logo, figurer eller kombinationer af disse

Et varemærke er et kendetegn for en vare eller tjenesteydelse. Det kan f.eks. bestå af ord, bogstaver, tal, logo, figurer eller kombinationer af disse. Et varemærke kan desuden være en lyd, en duft, en farve eller et slogan.

Ved at registrere varemærket opnår virksomheden eneret til mærket og kan herved forhindre andre i at anvende det samme eller et lignende mærke for samme eller lignende varer og tjenesteydelser.

Et registreret varemærke skal tages i brug senest 5 år efter registreringen. Registreringen kan opretholdes evigt, hvis den fornys hvert 10. år.

Registrering af varemærket letter beviset for virksomhedens rettigheder. Registreringen definerer nøjagtigt, hvad rettighederne omfatter. Samtidig opnår virksomheden større sikkerhed mod at krænke andres rettigheder, når den markedsfører sine produkter.

Hos Budde Schou er vi ofte involveret i retssager baseret på varemærkerettigheder, og vi har stor ekspertise i juridisk og faglig rådgivning opnået gennem mange års varetagelse af vore klienters retslige interesser.

Bjarke Pii Korremann

Bjarke Pii Korremann

Head of Trademarks

Birgitte Waagepetersen

Birgitte Waagepetersen

Trademark Attorney