IP Konflikt

Krænkelse af IP-rettigheder – og tilsvarende, hvorvidt disse rettigheder er gyldige

Det sker, at konkurrenter overtræder hinandens grænser – at rettigheder krænkes. Den skarpe konkurrence på mange innovative markeder forårsager helt naturligt konfliktsituationer, hvor der ofte vil være IP-rettigheder involveret.

Når en virksomhed går på markedet med nye produkter, kan der være behov for en professionel vurdering af, hvorvidt der foreligger krænkelse af IP-rettigheder – og tilsvarende, hvorvidt de omhandlede rettigheder er gyldige.

På basis af det IP-landkort, som vi kan være med til at tegne, bliver vore klienter i stand til at træffe beslutning om eventuel håndhævelse og får bevidsthed om sin egen retslige stilling.

IP-rettigheder er et uvurderligt redskab til at sikre grænserne mellem virksomheders forretningsområder og teknologier. Hvad enten man ønsker at håndhæve sine egne rettigheder eller man mener, at andres rettigheder er udstedt på forkert grundlag, så er der en række muligheder til rådighed for at løse konflikterne.

Budde Schou har mange års erfaring med IP-konflikter, hvor vi bistår som tekniske rådgivere i retssager om fogedforbud, krænkelse og gyldighed i samarbejde med førende advokater i ind- og udland.

Vi stiller naturligvis gerne op til en drøftelse af såvel eksisterende som nye klienters problemstillinger med henblik på at finde den bedste løsning på en eventuel konflikt.

Rettigheder

Egne rettigheder

Har man IP-rettigheder, som man føler trådt for nær, findes der administrative muligheder for at få de udstedende myndigheder til at ugyldiggøre overlappende eller på anden vis generende rettigheder, herunder ved indsigelse eller omprøvning.

Herudover står muligheden for håndhævelse ad rettens vej åben. Vi bistår som teknisk rådgiver i samarbejdet med førende advokatfirmaer i Danmark såvel som i udlandet i forbindelse med retssager om IP rettigheder, herunder fogedforbudssager, egentlige krænkelsessager og sager om rettigheders gyldighed.

Uanset hvilken vej man ønsker at gå, yder Budde Schou erfaren og professionel bistand. Vi har mange års erfaring med at sikre vore klienters markedsposition gennem arbejdet med IP konflikter.

Kontakt os gerne for mere information.

Andres rettigheder

Er man som virksomhed i tvivl om, hvorvidt markedsføringen af ny teknologi eller nye produkter kan indebære krænkelse af andres rettigheder, er det en god idé tidligt i forløbet at få foretaget en krænkelsesvurdering eller en vurdering af gyldigheden af konkurrenters IP-rettigheder.

Forinden lancering kan en Freedom to Operate-analyse ligeledes vise sig at være en klog investering, således at man kender IP-landskabet indenfor det givne marked og kan træffe foranstaltninger til ikke at krænke eksisterende rettigheder.

Mener man derimod, at konkurrenternes rettigheder er udstedt på forkert grundlag, er det en mulighed enten at nedlægge indsigelse eller begære administrativ omprøvning hos den udstedende myndighed eller at gå til domstolene og anlægge ugyldighedssag.

Uanset hvilken vej man ønsker at gå, yder Budde Schou erfaren og professionel bistand. Vi har mange års erfaring med at sikre vore klienters markedsposition gennem arbejdet med IP konflikter.

Kontakt os gerne for mere information.

Steen Wadskov-Hansen

Steen Wadskov-Hansen

CEO / Patent Attorney

Brian Jeppesen

Brian Jeppesen

Patent Attorney

Jesper Mark Wenzel

Jesper Mark Wenzel

CCO / Patent Attorney

Jan Sørensen

Jan Sørensen

Patent Attorney

Henriette A. Damsgaard

Henriette A. Damsgaard

COO / Patent Attorney

Henrik Ørsnes

Henrik Ørsnes

Of counsel / Patent Attorney