Cambi

26/08/2022

Cambi er en verdensledende leverandør af teknologi og løsninger til mellemstore og store biogasanlæg. I mere end tre årtier har denne norske virksomhed udviklet og løbende forbedret en proprietær procesteknologi til behandling af store mængder våde organiske affaldsstrømme for at forbedre den anaerobe fordøjelse. Gennem deres prisbelønnede løsninger gør Cambi det muligt for byer og industrier at blive kulstofneutrale.

Hvad er termisk hydrolyse?
Ved processen, der er kendt som termisk hydrolyse, udsættes råmaterialerne for høj temperatur og højt tryk efterfulgt af et hurtigt trykfald. På denne måde bliver det organiske materiale grundigt steriliseret og derefter opløst, hvilket giver betydelige driftsmæssige, økonomiske og miljømæssige fordele.

Cambi proces 1         Cambi proces 2  Cambi proces 3

Hvem bruger termisk hydrolyse og hvorfor?
Gennem Cambis gennemprøvede proces er det muligt at opnå et nyt niveau af energi- og materialeudnyttelse. Den termiske hydrolyseproces forbedrer biogasproduktionen og muliggør en cirkulær økonomi i praksis. Vandværker og andre virksomheder investerer i Cambis teknologi for at genvinde mere vedvarende energi i form af biogas fra spildevandsslam, madaffald eller andet vådt organisk affald samt for at reducere omkostningerne i forbindelse med videreforarbejdning og genbrug af det resulterende biosolids-produkt.

Termisk hydrolyse passer til forskellige strategier for håndtering af biosolids, herunder tørring, forbrænding og udbringning på land. Produktet af høj kvalitet med jordbundsegenskaber er rig på næringsstoffer og værdsættes af landmændene. Uanset strategi er processen forbundet med det laveste CO2-fodaftryk i forbindelse med håndtering af spildevandsslam. Reduktion af klimagasemissioner er en stadig vigtigere drivkraft for projekter på mange markeder.

Hvor er termisk hydrolyse i brug?
Cambis løsninger er blevet indført i 25 lande på alle kontinenter, hvor de betjener mere end 100 millioner mennesker og sparer mindst 1 million tons CO2-ækvivalent i drivhusgasemissioner hvert år sammenlignet med den næstbedste løsning for hvert projekt.

Vigtige byer, der anvender virksomhedens termiske hydrolyseanlæg, er bl.a. København, Oslo, Bruxelles, London, Washington DC, Sydney, Singapore og Beijing. Mellemstore byer som Fredericia, Næstved og mange andre er også blevet overbevist af den solide business case og de miljømæssige fordele.

Kort sagt spiller Cambi en vigtig rolle i den globale overgang til bæredygtige, intelligente og levende byer. Deres løsninger tager fat på de globale udfordringer med samtidig at sikre en bæredygtig udnyttelse af vand-, fødevare- og energiressourcerne i en cirkulær økonomi.

Du er velkommen til at finde ud af mere på www.cambi.com

Seneste nyt