Artikler

EU Patentet og den fælles EU Patentdomstol

Den 19. februar 2013 indgik en række EU medlemslande en aftale en fælles EU patentdomstol (Unified Patent Court, UPC). Samtidig indgik man også en aftale om et europæisk enhedspatent eller EU patent (European Patent with Unitary Effect, EPUE, eller blot Unitary Patent).

Ingen af aftalerne er endnu trådt i kraft, og det vides heller ikke, hvornår de vil gøre det. Nedenstående er derfor en kortfattet gennemgang af aftalerne uden at gå i detaljer med overgangsordninger, delaftaler m.m.

EU patentet indebærer, at det bliver muligt med et enkelt patent at dække de fleste EU lande (undtagen dog Spanien, Kroatien og Polen, der indtil videre har valgt at stå udenfor aftalen). EU patentet vil have ensartet retsvirkning i de deltagende lande, derfor vil EU patentet være undergivet det samme regelsæt i alle deltagende lande, og det kan kun kendes ugyldigt under ét med virkning for alle de deltagende lande.

Læs mere her

Status for EU patentet og den fælles EU patentdomstol

Hvad er status på EU patentet (European Patent with Unitary Effect, EPUE, eller blot Unitary Patent) og den fælles EU Patentdomstol (Unified Patent Court, UPC)?

Aftalerne om EU patentet og den fælles EU patentdomstol skulle være trådt i kraft i 2017, men der har været sten på vejen, og der er endnu ikke nogen sikker dato for, hvornår aftalerne kan træde i kraft.

Optimisterne forventer, at aftalerne om EU patentet og domstolen kan træde i kraft i løbet af 2021.

 

Læs mere her