EU Patentet og den fælles EU Patentdomstol

EU Patentet og den fælles EU Patentdomstol

 

Den 19. februar 2013 indgik en række EU medlemslande en aftale en fælles EU patentdomstol (Unified Patent Court, UPC). Samtidig indgik man også en aftale om et europæisk enhedspatent eller EU patent (European Patent with Unitary Effect, EPUE, eller blot Unitary Patent).

Ingen af aftalerne er endnu trådt i kraft, og det vides heller ikke, hvornår de vil gøre det. Nedenstående er derfor en kortfattet gennemgang af aftalerne uden at gå i detaljer med overgangsordninger, delaftaler m.m.

EU patentet indebærer, at det bliver muligt med et enkelt patent at dække de fleste EU lande (undtagen dog Spanien, Kroatien og Polen, der indtil videre har valgt at stå udenfor aftalen). EU patentet vil have ensartet retsvirkning i de deltagende lande, derfor vil EU patentet være undergivet det samme regelsæt i alle deltagende lande, og det kan kun kendes ugyldigt under ét med virkning for alle de deltagende lande.

Behandlingen af en ansøgning om et EU patent skal varetages af Den Europæiske Patentmyndighed (European Patent Office, EPO), der siden 1977 har behandlet europæiske patentansøgninger og udstedt europæiske patenter. EU patentet vil i princippet være et europæisk patent, der får ensartet dækning i de EU lande, der er med i ordningen. Hvis man vælger et EU patent, kommer det til at dække alle de deltagende lande, man har altså ikke mulighed for at fravælge lande – til gengæld er meningen så, at det skal blive billigere, da der kommer ens gebyrer for opretholdelsen af patentet, som vil være lavere, end hvis man vælger patentdækning i de samme lande med et traditionelt europæisk patent.

Den Europæiske Patentmyndighed udsteder europæiske patenter på grundlag af artiklerne og reglerne i den Europæiske Patent Konvention (European Patent Convention, EPC) som er regelsættet for europæiske patentansøgninger og europæiske patenter, som de deltagende lande i ordningen er enige om at følge.

Der er 38 stater, der er medlemmer af ordningen og har tilsluttet sig EPC. Medlemsstaterne kan ses på følgende link:

https://www.epo.org/about-us/foundation/member-states.html

Som det fremgår, er der 12 lande, udover de 26 EU lande, der er medlemmer af den Europæiske Patent Konvention. Disse 12 lande (inklusiv Storbritannien) vil som udgangspunkt ikke kunne deltage i ordningen, da den er forbeholdt EU medlemslande.

For at EU patentet kan få den ensartede retsvirkning i medlemsstaterne man ønsker, har man aftalt, at der skal etableres en fælles EU patentdomstol. Domstolen skal træffe afgørelser vedrørende EU patentet, herunder i tvister om gyldighed og krænkelse. Domstolens afgørelser vil få virkning i alle de deltagende lande.

Domstolen kommer til at bestå af en førsteinstansdomstol og en appeldomstol. Førsteinstansdomstolen kommer til at bestå af en central afdeling samt en række lokale og regionale afdelinger. Indtil videre er det aftalt, at den centrale afdeling får hovedsæde i Paris, med underafdelinger i München og London.

For at aftalen om den fælles EU patentdomstol kan træde i kraft, skal den ratificeres af mindst 13 EU lande herunder Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

På følgende link kan man se hvilke EU lande der har ratificeret, og hvilke der mangler at gøre det.

https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2013001&DocLanguage=en

Heraf kan man se, at Tyskland endnu ikke har ratificeret. Lige nu er det også uvist, hvilken betydning Storbritanniens udtræden af EU den 31. januar 2020 vil få for aftalerne og deres ikrafttræden, selvom Storbritannien har ratificeret har den britiske regering efterfølgende meddelt at man ikke ønsker at deltage i ordningen. Det vil sige, at ordningen når (og hvis) den træder i kraft kommer til at omfatte 23 EU lande, herunder Danmark.

Contact

Interesseret i at høre nærmere?

Skriv hvad du har på hjertet og fortæl os, hvornår du har tid til at tale.
— Så ringer en af vores specialister dig op.

Skriv til os